e-mail: sekretariat@jelesnia.pl | tel.: 33 863-07-00
Menu

Kontakt

Spis telefonów i połączeń w Urzędzie Gminy w Jeleśni

ADRES : 
Urząd Gminy w Jeleśni 
ul. Plebańska 1 
34-340 Jeleśnia
e-mail: gminajelesnia@interia.pl strona internetowa: www.jelesnia.pl
NIP: 553-10-74-146


Numer konta dochodów Urzędu Gminy: 34 8118 0002 0000 0101 2000 0080 Bank Spółdzielczy w Jeleśni 

Numer konta podstawowego Gminy: 05 8118 0002 0000 0101 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Jeleśni 

SEKRETARIAT - WÓJT: 33 86-30-701
fax: 33 86-36-797

 

SEKRETARZ URZĘDU:
  33 86-30-703
BIURO PODAWCZE 33 86-30-700

 

KSIĘGOWOŚĆ:
SKARBNIK Urzędu (główny księgowy) 33 86-30-704
Podatki ( od nieruchomości) 33 86-30-724
Podatki (od środków transportu) 33 86-30-725
Kasa 33 86-30-723
Księgowość budżetowa 33 86-30-705
Płace (ZUS, księg.budżet. świetlice, przedszk.) 33 86-30-721
Księgowość budżetowa - oświata Gł. Księgowa 33 86-30-710

 

REF. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH, INWESTYCJE i FUNDUSZE EUROPEJSKIE:
Leśnictwo, rolnictwo, nieruchomości 33 86-30-715
Drogi, oświetlenie 33 86-30-716
KIEROWNIK REFERATU - budownictwo 
33 86-30-707
Straże Pożarne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 33 86-30-716

 

KIEROWNIK ds. INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
  33 86-30-706

 

REF. OŚWIATY, EWIDENCJI LUDNOŚCI, USC, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 33 86-30-713
KIEROWNIK USC (Urząd Stanu Cywilnego) 33 86-30-712
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
33 86-30-712
KIEROWNIK OŚWIATY - kadry 33 86-30-709
Główna Księgowa - oświata 33 86-30-710
Płace, ZUS (księg.budż, świetlice, przedszk.) 33 86-30-721

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
KIEROWNIK GOPS  33 86-30-731
Pracownicy socjalni (pomoc finansowa
i pomoc socjalna) - pok. nr 2 
33 86-19-575

 

GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JELEŚNI  506 468 019
TURYSTYKA - INFORMACJA TURYSTYCZNA 502 657 707
BIURO RADY GMINY 33 86-30-714
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 33 86-30-720
GMINNE CENTRUM INFORMACJI (sala komputerowa) 33 86-30-722
GMINNY OŚRODEK KULTURY 33 86-36-668
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 33 86-30-726
Baza noclegowa
Jeleśnia Janik Andrzej
Korbielów Hotel Fero Lux
Jeleśnia Villa MARTIN

© Gmina Jeleśnia 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: strony internetowe