e-mail: sekretariat@jelesnia.pl | tel.: 33 863-07-00
Menu
Aktualności
12.04.2017

Mała retencja nie tylko w sprawie wody

Działać lokalnie i myśleć globalnie to konieczny kierunek innowacji i rozwoju. Ta myśl i działania Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, a zarazem Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni to codzienność. Aktualnie w ramach współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia” z Warszawy, z dotacji grantowej „Po stronie Natury” finansowanej przez Firmę „Żywiec Zdrój” realizujemy projekt „Mała retencja w obszarach górskich Beskidu Żywieckiego – ścieżka dydaktyczna” .  Mała retencja to zatrzymane  lub spowolnienie spływu wód w obrębie małych   zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego.  Prace związane z wykonaniem infrastruktury ścieżki edukacyjnej powstałej w Korbielowie na terenach gminnych w rejonie budowanego boiska sportowego wykonali pod okiem instruktora z BEST PROEKO uczestnicy CIS, bezrobotni objęci programem reintegracji społecznej i zawodowej. Zbudowano tamy na rowach i ciekach, zabudowano tablice informacyjno- edukacyjne , stoły i ławki. Ponadto w szkołach i w terenie,  BEST PROEKO organizuje prezentacje, prelekcje i warsztaty z ekologii na temat ochrony wód, małej retencji i przeciwdziałania powodziom i podtopieniom. Zbudowane jesienią tamy pozwoliły wiosną na powstanie małych zbiorników wodnych w których znalazły dom żaby. 4.04.2017 r. Na spotkaniu  z przedstawicielami gminy Jeleśnia, społeczności lokalnej Korbielowa i Fundacji „Nasza Ziemia” można było zobaczyć kijanki i roślinność wodną - efekty przyrodnicze i środowiskowe realizacji projektu. Pamiątkowe zdjęcie przy tablicy informacyjnej i dyskusja na tematy środowiskowe i społeczne to podsumowanie pierwszego etapu proekologicznej działalności CIS, wspólnoty ludzi z charakterem, którzy korzystając z dobrodziejstwa ustawy o zatrudnieniu socjalnym, będąc podmiotem ekonomii społecznej podjęli trud wzięcia swoich spraw w swoje ręce. W Jeleśni w Centrum Integracji Społecznej osoby bezrobotne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej  aktywnie biorą udział w działaniach na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju społeczności lokalnej. Uczą  się być EKO, a nie EGO. W ramach reintegracji społecznej i zawodowej uczestnicy CIS pracują na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz objęci są edukacja obywatelską i ekologiczną. Ekologia jest na pierwszym miejscu w działalności CIS, bo Ekologia jest nauka o domu i relacjach w nim panujących. Podobnie, ekonomia też jest nauką o domu, lecz obejmuje kalkulowanie i liczenie dla dobrostanu domu. W ekonomii zatem najważniejszy powinien być człowiek, a nie pieniądz. W ekonomii społecznej człowiek – korona stworzenia jest najważniejszy.

powrót do listy »
Baza noclegowa

© Gmina Jeleśnia 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: strony internetowe