e-mail: sekretariat@jelesnia.pl | tel.: 33 863-07-00
Menu
Aktualności PTTK
16.03.2017

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu

11 marca 2017 odbyło się walne zgromadzenie Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu. Podczas zgromadzenia z pośród  52 delegatów wybrano nowy 15 osobowy Zarząd Oddziału Babiogórskiego, 4 osobową Komisję rewizyjną, 5 osobowy Sąd Koleżeński   oraz 12 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.  Podczas tego spotkania wybrano Prezesa Oddziału Babiogórskiego, którym na kolejną kadencję został Jakub Nowak.

14 marca br. na swoim pierwszym posiedzeniu plenarnym w nowej kadencji Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK dokonał dalszego ukonstytuowania się w następujący sposób:

Wiceprezes ds. organizacji imprez turystycznych Beata Gołek-Kasprzak,

Wiceprezes ds. finansowych i gospodarczych  Marek Sapeta,

Wiceprezes ds. działalności kół i klubów  Grzegorz Szczepaniak,

Wiceprezes ds. statutowo-regulaminowych oraz działalności komisji oddziałowych  Andrzej Ryłko,

Sekretarz Oddziału Ireneusz Kmiecik (opieka nad Oddziałową Komisją Krajoznawczą),

Skarbnik Oddziału  Zdzisław Wisła (opieka nad Oddziałową Komisją Turystyki Górskiej i poczet sztandarowy Oddziału).

Prócz tego dokonano podziału zadań:

Piotr Parcia (opieka nad Oddziałową Kapitułą Odznaczeń  i Wyróżnień),

Małgorzata Golec (działalność na rzecz dzieci i młodzieży),

Beata Gołek-Kasprzak i Stanisław Gołek  (opieka nad Oddziałową Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej).

Zarząd podjął uchwały o powołaniu Prezydium ZO w wymienionym składzie, powołaniu komisji oddziałowych oraz kapituły, zmiany regulaminu komisji oddziałowych, rozdzieleniu środków na działalność kół i klubów w zakresie organizacji imprez o zasięgu oddziałowym, udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Karpaty. Omówiono zasady współpracy z Sądem Koleżeńskim Oddziału i Oddziałową Komisją Rewizyjną, których członkowie uczestniczyli w posiedzeniu.

 B.G-K.

powrót do listy »
Baza noclegowa

© Gmina Jeleśnia 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: strony internetowe