e-mail: sekretariat@jelesnia.pl | tel.: 33 863-07-00
Menu
Rada Gminy
  • Strony:
  • 1
  • 2

Rada Gminy: 2014 -2018

 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

1. mgr inż. Nowak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

2. Dybek Kazimierz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

3. Krzyżowski Jan

 

4. Czul Marek

5. mgr inż. Dędys Kazimierz

6. Gawlas Marian

7. Gruszka Władysław

8. Hulbój Łukasz

9. Janik Henryk

10. Klimczak Janusz

11. mgr inż. Kubica Halina

12. Mrowiec Franciszek

13. Płaza Kazimierz

14. Smagoń Kazimierz

15. Ziętek Sylwester

 

 

Składy stałych Komisji Rady Gminy Jeleśnia

 

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Marian Gawlas

Członkowie:

1. Kazimierz Płaza

2. mgr inż. Kazimierz Dędys

 

Komisja Statutowa- Przewodniczący mgr inż. Ryszard Nowak

1. Dybek Kazimierz

2. Krzyżowski Jan

 

Komisja Gospodarczo Finansowa - Przewodniczący mgr inż. Kazimierz Dędys.

Członkowie:

1. Janik Henryk                                                   

2. Płaza Kazimierz

3. Czul Marek

4. Smagoń Kazimierz                                          

5. Klimczak Janusz                                             

6. mgr inż. Kubica Halina                                                 

7. Gruszka Władysław                                       

8.  Ziętek Sylwester                                      

9.  Dybek Kazimierz                                  

10. Krzyżowski Jan                                     

11. Mrowiec Franciszek                             

12. mgr inż. Nowak Ryszard                                    

13. Gawlas Marian                                     

14. mgr Hulbój Łukasz

 

Komisja Komunikacji i Łączności - Przewodniczący Władysław Gruszka.

Członkowie:

1. Janik  Henryk                                                   

2. Płaza Kazimierz                                                 

3. CzulMarek                                                       

4. Smagoń Kazimierz                                          

5. Klimczak Janusz                                             

6. mgr inż. Kubica Halina                                                 

7. mgr inż. Dędys Kazimierz                                      

8. Ziętek Sylwester                                      

9. Dybek Kazimierz                                  

10. Krzyżowski Jan                                     

11. Mrowiec Franciszek                             

12. mgr inż. Nowak Ryszard     

13. mgr Hulbój Łukasz

14. Gawlas Marian                                     


Komisja Oświaty i Kultury - Przewodnicząca mgr inż. Halina Kubica.

Członkowie:

1. Czul  Marek                                                              

2. Janik  Henryk                                                             

3. Ziętek Sylwester                                                       

4. Dybek  Kazimierz                                                       

5. Gruszka Władysław        

6. Gawlas Marian                                               

 

 Komisja Kultury Fizycznej, Turystyki, Handlu i Rzemiosła – Przewodniczący mgr Łukasz Hulbój

 Członkowie:

1. Krzyżowski Jan                                                      

2. Gruszka Władysław                                    

3. Czul Marek                                                            

4. mgr inż. Kubica Halina                                                

5. mgr inż. Nowak Ryszard

6. Smagoń Kazimierz        

                                      
Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej - Przewodniczący Sylwester Ziętek

Członkowie:

1. Klimczak Janusz                                                     

2. Gruszka  Władysław                                                  

3. Gawlas Marian                                                 

4. mgr inż.  Dędys Kazimierz                                              

5. Smagoń Kazimierz                                               

6. Janik  Henryk         

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Franciszek Mrowiec

 Członkowie:

1. mgr inż. Dędys Kazimierz                                                

2. mgr inż. Nowak Ryszard                                    

3. mgr Hulbój Łukasz

  • Strony:
  • 1
  • 2
Baza noclegowa

© Gmina Jeleśnia 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: strony internetowe