e-mail: sekretariat@jelesnia.pl | tel.: 33 863-07-00
Menu

Rada Gminy: 2014 -2018

 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

1. mgr inż. Nowak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

2. Dybek Kazimierz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

3. Krzyżowski Jan

 

4. Czul Marek

5. mgr inż. Dędys Kazimierz

6. Gawlas Marian

7. Gruszka Władysław

8. Hulbój Łukasz

9. Janik Henryk

10. Klimczak Janusz

11. mgr inż. Kubica Halina

12. Mrowiec Franciszek

13. Płaza Kazimierz

14. Smagoń Kazimierz

15. Ziętek Sylwester

 

 

Składy stałych Komisji Rady Gminy Jeleśnia

 

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Marian Gawlas

Członkowie:

1. Kazimierz Płaza

2. mgr inż. Kazimierz Dędys

 

Komisja Statutowa- Przewodniczący mgr inż. Ryszard Nowak

1. Dybek Kazimierz                                                                                                                                        

2. Krzyżowski Jan

 

Komisja Gospodarczo Finansowa - Przewodniczący mgr inż. Kazimierz Dędys.

Członkowie:

1. Janik Henryk                                                   

2. Płaza Kazimierz

3. Czul Marek

4.Smagoń Kazimierz                                          

5. Klimczak Janusz                                             

6. mgr inż. Halina Kubica                                                

7. Gruszka Władysław                                       

8.  Ziętek Sylwester                                      

9.  Dybek Kazimierz                                  

10. Krzyżowski Jan                                     

11. Mrowiec Franciszek                             

12. mgr inż. Ryszard Nowak                                  

13. Gawlas Marian                                     

14. Łukasz Hulbój

 

Komisja Komunikacji i Łączności - Przewodniczący Dybek Kazimierz.

Członkowie:

1. Janik  Henryk                                                   

2. Płaza Kazimierz                                                 

3. CzulMarek                                                        

4.Smagoń Kazimierz                                          

5. Klimczak Janusz                                             

6. mgr inż. Kubica Halina                                                 

7. mgr inż. Kazimierz  Dędys                                    

8. Ziętek Sylwester                                      

9. Władysław Gruszka                                 

10. Krzyżowski Jan                                     

11. Mrowiec Franciszek                              

12. mgr inż.  Ryszard Nowak   

13. Łukasz Hulbój

14. Gawlas Marian                                     


Komisja Oświaty i Kultury - Przewodnicząca mgr inż. Halina Kubica.

Członkowie:

1. Czul  Marek                                                              

2. Janik  Henryk                                                             

3. Ziętek Sylwester                                                       

4. Dybek  Kazimierz                                                       

5. Gruszka Władysław        

6. Gawlas Marian

 

Komisja Kultury Fizycznej, Turystyki, Handlu i Rzemiosła – Przewodniczący Płaza Kazimierz

 Członkowie:

1. Krzyżowski Jan                                                      

2. Gruszka Władysław                                    

3. Czul Marek                                                            

4. mgr inż. Halina Kubica                                              

5. mgr inż. Ryszard  Nowak                                                                             

6. Smagoń Kazimierz

7.Łukasz Hulbój      

                                    
Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej - Przewodniczący Sylwester Ziętek

Członkowie:

1. Klimczak Janusz                                                     

2. Gruszka  Władysław                                                  

3. Gawlas Marian                                                 

4. mgr inż.  Kazimierz  Dędys                                             

5. Smagoń Kazimierz                                               

6. Janik  Henryk         

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Franciszek Mrowiec

 Członkowie:

1. mgr inż. Kazimierz  Dędys                                              

2. mgr inż. Ryszard  Nowak                                  

3. Łukasz Hulbój

4. Smagoń Kazimierz                         

 

Baza noclegowa
Korbielów Pensjonat KOLIBA
Jeleśnia Cichy Zakątek
Korbielów Noclegi Pod Weską

© Gmina Jeleśnia 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: strony internetowe