Znamy wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków!

Znamy wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków!

Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w lokalne społeczności. Historyczne budynki to nie tylko nasza przeszłość, ale i przyszłość – pozwalają pielęgnować dziedzictwo kulturowe i zachować naszą tożsamość. Jednocześnie często pełnią ważne funkcje publiczne: to szkoły, domy kultury, kościoły, domy opieki. Ich renowacja, bądź odbudowa, pozytywnie wpływa na codzienne życie mieszkańców, ale także wspiera turystykę i napędza rozwój lokalny. Pieniądze z programu przeznaczone są na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Dzięki tym funduszom możemy przywrócić zabytkom ich dawny blask.

Gmina Jeleśnia: Rekonstrukcja i remont obiektu „Starej Karczmy' oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni: 480 200,00 zł


Facebook