„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” to kampania edukacyjna skierowana do przedszkoli Województwa Śląskiego.

Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Zakwalifikowanie się przedszkola do udziału w kampanii będzie oznaczało otrzymanie pomocy rzeczowej przez Gminę stanowiącą organ prowadzący placówki w postaci oczyszczaczy powietrza. Planuje się wyposażyć sale dydaktyczne poszczególnych oddziałów w danej placówce, przy czym nie więcej niż 5 szt. oczyszczaczy powietrza dla danego przedszkola.

Z Gminy Jeleśnia do udziału w kampanii zakwalifikował się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej. Serdecznie gratulujemy!


Facebook