Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna 2024

Wójt Gminy Jeleśnia w związku z ogłoszonym otwartym konkursem zaprasza do składania Ofert w terminie do 22 grudnia 2023, do godz. 14.00.
Wójt Gminy Jeleśnia, jednocześnie w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert, zaprasza przedstawicieli organizacji do składania zgłoszeń na członka komisji konkursowej - 
wniosek należy złożyć (zgłoszenie kandydata) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Jeleśni.


Załączniki:


Facebook