GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO “ CZYSTE POWIETRZE ”

Mieszkańcy Gminy Jeleśnia mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy w Jeleśni:

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy w Jeleśni:

  • poniedziałek 7.00 - 16.00
  • wtorek, środa, czwartek 7.00 - 15.00
  • piątek 7.00 – 14.00

Przed złożeniem wniosku można uzyskać podstawowe informacje o programie, wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymaniem dofinansowania osobiście w tut. urzędzie w pokoju nr 15 lub telefonicznie  33 8630 708 

Dane statystyczne o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Jeleśnia: https://www.wfosigw.katowice.pl/informacje-dla-gmin.html

Wymagana dokumentacja dla wniosków składanych w ramach programu dostępna jest na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu lub na oficjalnej stronie Programu https://czystepowietrze.gov.pl/

Infolinia i ogólnopolski portal Programu Czyste Powietrze: 22 340 40 80 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 czystepowietrze.gov.pl 

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat złożonego wniosku.

Infolinia Programu Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach:

32 60 32 252 - czynna w godzinach 7.30 - 15.30

czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl 

Jeżeli zostało Ci przyznane dofinansowanie i masz wątpliwości związane z rozliczeniem zadania.

Infolinia w sprawie rozliczeń zadań w Programie Czyste Powietrze:

32 60 32 256 - czynna w godzinach 7.30 - 15.30

rozliczenia@wfosigw.katowice.pl   

 

Facebook