Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia

Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych, budynku OSP oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Mutne, w gminie Jeleśnia. Przedsięwzięcie obejmuje:

  • wykonanie 99 podłączeń sieci wodociągowej, w sumie 440 osób. Łącznie wybudowanych zostanie 5297,5 m sieci wodociągowej, w tym 3943 mb sieci głównej (kwalifikowana) i przyłącza 1354,5 mb.
  • budowę zbiornika wyrównawczo-retencyjnego wody,
  • wdrożenie inteligentnego systemu zapewniającego oszczędność wody.

Realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodnej na terenie gminy Jeleśnia oraz zapobiegnie ograniczeniu dostępu do wody mieszkańców gminy. Projekt jest elementem wiązki projektu „WP5” Ochrona środowiska lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Wartość projektu wynosi 2 223 361,69 zł, w tym dofinansowanie 1 045 797,55 zł

Wśród korzyści i celów związanych z realizacją projektu wymienić należy:

 - Głównym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest zwiększenie liczy osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody. Możliwe to będzie dzięki budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Jeleśnia.

-  Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury technicznej.

Facebook