„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni”

 

             Gmina Jeleśnia otrzymała dofinansowanie z Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

            Celem projektu jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, w tym wypadku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni poprzez zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Samochód ten posłuży do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W swojej jednostce Straż Pożarna posiada wysłużone pojazdy strażackie. Ich stan techniczny oraz wyposażenie są niewystarczające przy tak odpowiedzialnej służbie jaką jest prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof . W związku z tym przesądzona jest zasadność zakupu nowego wozu strażackiego, który służyć będzie zapobieganiu niebezpieczeństw klęsk żywiołowych.

Wartość projektu wynosi 758 610,00 zł, w tym dofinansowanie 644 818,50 zł.

Facebook