W promocji siła – promocja pogranicza polsko-słowackiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014- 2020 oraz budżetu państwa.

W promocji siła – promocja pogranicza polsko-słowackiego /

V propagácii je sila - propagácia hodnôt poľsko-slovenského pohraničia

Projekt realizowany przez Gminę Jeleśnia

Partner projektu: Gmina Klin

Film Promocyjny


Załączniki:

Facebook