Zapraszamy do korzystania z E-usług w Gminie Jeleśnia

 

     Uprzejmie informuję, że każdy klient Urzędu Gminy w Jeleśni może już korzystać  z elektronicznych usług publicznych dostępnych w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia”.  W rzeczywistości oznacza to, że za pośrednictwem systemu e- urząd można m.in. dokonywać płatności wybranych wierzytelności przesyłać pisma drogą elektroniczną, a także podglądać stan swojej sprawy. Portal internetowy dostępny jest pod adresem eurzad.jelesnia.pl lub za pośrednictwem linku „eUrzad - Strefa Usług Elektronicznych Gminy Jeleśnia” na stronie www. jelesnia.pl.

     W związku z wprowadzeniem e - Urzędu każdy klient Urzędu otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który będzie dokonywał płatności np. podatku czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja o numerze rachunku bankowym zostanie przesłana do każdego klienta Urzędu w najbliższym czasie.

     Całkowita wartość projektu wynosi  1.142.522,90 zł, projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020

     Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji lub informacji podatkowej, to mogą to Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich elektronicznych formularzy, które zostały udostępnione na niej przez Gminę.

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

- Informacja w sprawie podatku rolnego

- Informacja w sprawie podatku leśnego

Powyższe informacje dostępne również na stronie:

https://eurzad.jelesnia.pl/uslugi_elektroniczne

 

Facebook