Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który obsługuje mieszkańców Gminy Jeleśnia  zlokalizowany jest w Jeleśni przy ulicy Suskiej 42.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 14.00.

Telefon kontaktowy do PSZOK –  783 693 607

PSZOK przyjmuje takie odpady jak:  papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,  zużyte baterie i akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady tekstyliów i odzieży, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Jeleśnia sp. z o.o. ul. Plebańska 5, 34-340 Jeleśnia

Facebook