Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 zł

Link do ogłoszenia o zamówieniu i do strony prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8cdd7eb9-89eb-11ee-b55a-a22b2d7f700e


Facebook