Fundusze EU

E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w gminie Jeleśnia

W dniu 5 lipca 2016 r. Gmina Jeleśnia podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Śląskim dla projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie dla działania Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

czytaj więcej
Facebook