Składy Komisji Rady Gminy Jeleśnia kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Dendys Marcin   

Członkowie:
1. Hulbój Łukasz
2. Pierlak Marek
3. Feliks Jerzy
4. Pawlica Piotr
5. Janik Henryk
6. Zofia Buława

Komisja Statutowa- Przewodniczący Głuchaczka Wiesław

Członkowie:  
1. Gąsiorek Dariusz
2. Henryk Janik
3. Pawlica Piotr
4. Feliks Jerzy

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Feliks Jerzy

Członkowie:
1. Pawlica Piotr
2. Hulbój Łukasz
3. Janik Henryk
4. Dendys Marcin

Komisja Gospodarczo Finansowa - Przewodniczący Feliks Jerzy

Członkowie:
1. Gąsiorek Dariusz
2. Głuchaczka Wiesław
3. Dendys Marcin
4. Hulbój Łukasz
5. Pawlica Piotr
6. Pierlak Marek
7. Janik Henryk
8. Nowak Ryszard
9. Lucyna Krzyżowska
10. Zofia Buława

Komisja Komunikacji i Łączności - Przewodniczący Hulbój Łukasz

Członkowie:
1. Nowak Ryszard
2. Głuchaczka Wiesław
3. Niewdana Irena
4. Dendys Marcin
5. Pawlica Piotr
6. Pierlak Marek
7. Gruszka Władysław
8. Janik Henryk
9. Góra Andrzej
10. Dariusz Gąsiorek
11. Zofia Buława
 

Komisja Oświaty i Kultury - Przewodniczący Nowak Ryszard

Członkowie:
1. Pawlica Piotr
2. Dendys Marcin
3. Gruszka Władysław
4. Janik Henryk
5. Feliks Jerzy
6. Głuchaczka Wiesław
7. Buława Zofia

Komisja Kultury Fizycznej, Turystyki– Przewodniczący Pawlica Piotr     

Członkowie:
1. Lucyna Krzyżowska
2. Jerzy Feliks
3. Wiesław Głuchaczka
4. Dariusz Gąsiorek
5. Łukasz Hulbój
6. Henryk Janik
7. Marcin Dendys
8. Dybek Kazimierz

Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej - Przewodniczący Buława Zofia

Członkowie:
1. Nowak Ryszard
2. Głuchaczka Wiesław
3. Dendys Marcin
4. Gruszka Władysław
5. Janik Henryk

 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Feliks Jerzy   

Członkowie:
1. Nowak Ryszard
2. Janik Henryk
3. Gąsiorek Dariusz
4. Hulbój Łukasz
5. Buława Zofia
6. Pierlak Marek

 
Komisja Rozwoju Gminy, Handlu i Rzemiosła – Przewodniczący Dendys Marcin

Członkowie:
1. Hulbój Łukasz
2. Pierlak Marek
3. Gruszka Władysław
4. Gąsiorek Dariusz
5. Buława Zofia

Facebook