Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Jeleśnia

Link do ogłoszenia o zamówieniu i do strony prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5ff9856d-7e22-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Facebook