Informacja

Urząd Gminy przypomina, aby po narodzinach dziecka pamiętać o zmianie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w tym: narodziny dziecka, zmiana miejsca pobytu, powrót studentów na okres wakacyjny, zgon itp.

Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej.  Z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte w deklaracji.

Przypominamy tym rodzicom, którzy nie zgłosili swoich dzieci, o dopilnowaniu tego obowiązku. Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej.

Więcej informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Środowiska i Spraw Komunalnych Gminy Jeleśnia - tel. 33 8630-715.


Facebook