Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jeleśnia w sołectwie Pewel Wielka w sezonie zimowym 2023/2024

Link do ogłoszenia o zamówieniu i do strony prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a8f5dc9-83b2-11ee-9aa3-96d3b4440790


Facebook