Helena Pindel - twórczyni ludowa

Helena Pindel - twórczyni ludowa

Helena Pindel urodziła się 2 listopada 1935 roku w Sopotni Małej. Jest córką Anny Kupczak, seniorki rodu, znakomitej twórczyni ludowej, która jako jedna z pierwszych propagowała zdobnictwo bibułkowe.

Facebook