Maria Jafernik - kierowniczka zespołu regionalnego

Maria Jafernik - kierowniczka zespołu regionalnego

Urodziła się 1 lutego 1934 r. w Sopotni Małej. Pochodzi z rodziny Adolfa i Anny Ciućków. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym domu, a lata okupacji na wygnaniu z rodzicami zatrudnionymi na przymusowych robotach w gospodarstwie rolnym w Niemczech. Po zakończeniu wojny powróciła z rodzicami do Sopotni, gdzie ukończyła szkołę podstawową i pomagała rodzicom w pracy na roli. W 1952 r. założyła własna rodzinę. Wspólnie z mężem prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne, ponadto dorabiała haftowaniem jako chałupniczka w Spółdzielni „Pilsko” w Żywcu, a jej prace cieszyły się dużym wzięciem. Sopotnia Mała – wioska położona na stokach Romanki – po dzień dzisiejszy kultywuje rodzinne tradycje. Dawniej w wielu domach spotykali się sąsiedzi na posiadach, przy darciu pierza, przędzeniu wełny, haftowaniu, zajęciom tym towarzyszyły pogodki, śpiewy, a nierzadko i tańce. Tak też obchodzono wiele tradycyjnych świąt. Maria Jafernik od dziecka uczestniczyła w tych posiadach, jako że ich dom był otwarty i chętnie go odwiedzali kolędnicy, a także bliżsi i dalsi sąsiedzi. Kiedy w 1965 r. w ich wiosce otwarto „Klub Rolnika” nastąpiło ożywienie życia towarzyskiego. Zrodziła się także inicjatywa zorganizowania zespołu regionalnego, ale na przeszkodzie stał brak pomieszczenia na jego próby. W 1967 roku kierownictwo szkoły podstawowej udostępniło w budynku szkolnym miejsce na próby i wówczas założono Zespół Regionalny „Romanka”. Pierwszym kierownikiem artystycznym zespołu był nauczyciel miejscowej szkoły Henryk Majewski. Kiedy po dwóch latach działalności zespołu Henryk Majewski przeszedł do pracy w innej placówce szkolnej, kierownictwo zespołu objęła pani Maria Jafernik i prowadzi go po dzień dzisiejszy. Zespól prezentując sopotniańskie zwyczaje, obrzędy i tradycje, rozsławia góralski folklor spod Romanki w całej Polsce, a nawet w przygranicznych terenach Słowacji. Dał on już setki występów, które przyniosły rozgłos Sopotni Małej, a zespołowi oraz jego kierowniczce sławę i wiele nagród oraz wyróżnień. Maria Jafernik jest osobą niezwykle pracowitą i zaangażowaną. Z powodzeniem łączy prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, z działalnością Zespołu Regionalnego „Romanka” oraz z pracą w kole gospodyń wiejskich, któremu przewodniczy od kilku dziesięcioleci. Wiele uwagi poświęca zespołowi. Z myślą o tym, aby nie zaginęły dawne tradycje i zwyczaje ludowe, skupia dorosłych i młodzież w zespole i pieczołowicie się nim opiekuje.

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla Pani Marii Jafernik – Kierowniczki Zespołu „Romanka”


Mamy przyjemność poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan Zdrojewski na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego „WAKAT” w Zarzeczu, nadał 7 kwietnia 2008 roku pani Marii Jafernik Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Wręczenie medalu będzie miało miejsce 14 maja o godzinie 9:00 w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.
Więcej na stronie zespołu www.romanka.z.pl
Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - polski medal nadawany osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym najwybitniejsze postaci świata kultury lub postaci mające na tym polu szczególne zasługi.
Posiada trzy stopnie:
• I stopień - Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", 
• II stopień - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", 
• III stopień - Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 
Minister nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania medalu stopnia bezpośrednio niższego. 
Medal wykonany jest z tombaku, ma kształt kwiatu o wymiarach 54 mm na 54 mm. Na awersie znajduje się wizerunek orła w koronie, na rewersie zaś twarz kobiety z wieńcem laurowym, nad którą widnieje półkolisty napis "Gloria Artis".


Facebook