Ankieta dotycząca badania potrzeb społeczności lokalnej Gminy Jeleśnia w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych

Gmina Jeleśnia zamierza aplikować o środki  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, konkurs nr FESL.06.09-IP.02-098/24, działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE.

Celem LOWE jest aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się̨ w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej. Podstawą do planowania działań́ edukacyjnych, które będą̨ prowadzone w ramach projektu jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku lokalnym. W związku z tym prosimy Pana/Panią̨ o udzielenie odpowiedzi na przedstawione niżej pytania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną̨ do planowania oferty edukacyjnej z której będzie Pan/Pani mógł/mogła skorzystać́ w toku realizacji projektu.

Ankieta będzie zbierana do dnia 13.03.2024 r. w Urzędzie Gminy Jeleśnia w godzinach pracy Urzędu oraz pod adresem: fundusze.jelesnia@jelesnia.pl

Dodatkowe informacje udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy Jeleśnia – Piotr Oślak tel. 33 8630714

 

Dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.

Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska


Załączniki:


Facebook